שירות לקוחות: 03-9616263

 משלוח חינם ברכישה מ-₪249

תקנון האתר ומדיניות פרטיות

תקנון האתר ומדיניות פרטיות
האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי טלפארמה - בית המרקחת הישיר הראשון (1999) בע"מ (להלן: "החברה" או "בית המרקחת") בכתובת: epharma.co.il (להלן: " האתר"). 
טלפארמה מעמידה לקהל לקוחותיה מערך אספקת הזמנות לכל רחבי הארץ.
1. כללי
1.1. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בינך כמשתמש באתר (להלן: "המשתמש") ובין החברה. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, נא קרא תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. 
1.2. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.3. החברה רשאית לשנות את התקנון, לבטלו ו/או להחליפו בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן לפי הוראות כל דין. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות תכנים אחרים באתר, יגברו הוראות התקנון.


2. שימוש באתר

2.1.    השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, ואינו מיועד למכירה סיטונאית (עד 20 יחידות ללקוח). חל איסור לעשות שימוש באתר לצורך הפצת מוצרים לצד ג' ו/או לצורך קיום עסק כלשהו שעניינו מכירת המוצרים הנרכשים באמצעות האתר.

2.2.    טלפארמה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מספר היחידות מכל מוצר (בין אם מוצרים זהים ובין אם מוצרים מאותו סוג) שכל לקוח יוכל לרכוש ממגוון המוצרים, בעת ביצוע הזמנה באתר. מדיניותה של טלפארמה בעניין הגבלת מספר היחידות הנרכשות ממגוון המוצרים היא כדלהלן:

2.2.1. מגבונים, חיתולים ומזון תינוקות - עד 4 יחידות מוצר בכל הזמנה.

2.2.2. תרופות ללא מרשם (להלן: "תרופות ללא מרשם") – עד 3 יחידות מוצר ללקוח בכל הזמנה, למעט תרופות ללא מרשם אשר מספר היחידות שניתן לרכוש שלהן מוגבל ע"י משרד הבריאות, ו/או על ידי כל גורם מורשה אחר, למספר יחידות נמוך יותר.

2.3.    למען הסר ספק, מובהר כי המגבלות המתוארות לעיל תקפות גם לגבי כל מוצר שנמכר באתר במסגרת מבצע או מכירה מיוחדת באתר.

2.4.    בנוסף, טלפארמה שומרת את זכותה להגביל, למנוע ו/או לבטל הזמנות ורכישות אשר החברה סבורה לפי שיקול דעתה שבנסיבות העניין הן נועדו לצורך מטרה מסחרית ולא לשימוש אישי; כגון: סדרת רכישות של אותו מוצר בידי אותו לקוח ו/או אל אותה הכתובת ו/או בתדירות גבוהה ו/או רכישות בזמן סמוך זו לזו וכדומה; כאשר במצטבר נרכשו מספר יחידות העולה על מספר המוצרים המותר.

2.5.    טלפארמה שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הגבלת כמות היחידות הנרכשות כמפורט לעיל מעת לעת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא.

2.6. במידה וישנה הטבת מתנה על מוצרים לדוגמא: קנו 2 ומעלה וקבלו מתנה וכ'ו. ההטבה מוגבלת למתנה אחת לכל לקוח.

 

3. זמני אספקה 

3.1.    ככלל, זמן האספקה המשוער הינו 2-10 ימי עסקים; (למעט תרופות, קנאביס רפואי ומוצרים מוחרגים בהתאם למדיניות המשלוחים הזמינה באתר.

3.2.    זמן האספקה זה הינו מרגע אישור קבלת ההזמנה, ובשעות הפעילות של החברה. בישובים 'מרוחקים' מאזור המרכז אשר שליחינו מגיעים אליהם בתדירות נמוכה, יתכנו עיכובי אספקה של 1-2 ימי עסקים נוספים על זמן המשלוח הנקוב.

3.3.    ההזמנות של תרופות מאתר זה תסופקנה בתוך 48 שעות ממועד השלמת ההזמנה בכפוף לכך שההזמנה נעשתה ביום חול והתקבלה עד השעה 16:00. עם זאת, במקרים בהם ההזמנה נעשתה בסמוך או במהלך ימי שישי, שבת או חג, בית המרקחת יעדכן את המשתמש לגבי זמן האספקה הקרוב ביותר לאחר השבת/החג, קודם להשלמת ההזמנה.

3.4.    כמו כן, המוצרים המוצגים באתר זה עשויים שלא להיות זמינים באופן מידי בבית המרקחת המנפק. במקרה של מחסור במוצר, תושלם ההזמנה רק עם קבלת המוצרים בבית המרקחת, והאספקה תבוצע תוך 48 שעות ממועד זה.


3.5.    ייתכנו זמני אספקה ארוכים יותר ככל שהדבר מותר על פי דין, בפרט במקרים של העדר זמינות התרופה בישראל וככל שבית המרקחת נדרש לייבוא של התרופות המבוקשות; וזאת בתיאום עם המשתמש. מידע נוסף לגבי זמני אספקה, אזורי חלוקה ונקודות איסוף ניתן למצוא במדיניות המשלוחים. למען הסר ספק, החברה אינה מספקת מוצרים מחוץ למדינת ישראל.

4. מחירים ומגבלות על רכישת תרופות בהתאם לנוהלי משרד הבריאות 
4.1. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב באתר וכוללים מע"מ כחוק. בהגיעך לעמוד התשלום באתר, תוצג בפניך אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים. 
4.2. האתר מציע לעיתים מוצרים במחירים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. כל מבצע תחום במסגרת זמן והאפשרות לרכישה מתאפשרת במועדים אלו בלבד, והכל בכפוף לתקנון המבצע ו/או לתנאי המבצע המפורסמים באתר.
4.3. בהתאם לנהלי משרד הבריאות מכירתן של תרופות מרשם תעשה בהתאם להוראות הרופא המטפל. כמו כן, מכירתן של תרופות מסוימות כגון תרופות הנמכרות ללא מרשם אך תחת פיקוח רוקחי, עשויה להיות בכמות מוגבלת של מספר אריזות או מספר יחידות (טבליות/כדורים). כמו כן ייתכן ולא תוכל למצוא תרופות מסוימות באתר מכיוון שאינן ניתנות למכירה באופן מקוון לפי כל דין.
4.4. קופונים/הטבות/מחירי הנחה (מבצע) - לא תקפים על כלל התרופות שתחת קטגוריה "תרופות ללא מרשם"

5. השלמת רכישה
פעולת הרכישה תאושר רק עם קבלת אישור עסקה מחברת האשראי, באמצעותה שולמה התמורה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

6. חסימת משתמש ו/או ביטול הזמנה
החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר ו/או לרכוש מוצרים באתר, באמצעות חסימתו, לרבות, (ומבלי לגרוע) בכל אחד מהמקרים הבאים:
• המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או הפר תנאי מתנאי תקנון זה.
• המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בכל צד שלישי.
• המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ו/או מטעים.
• במקרה ונפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו. 
• אם יתברר כי ביצוע ההזמנה היה כרוך בביצוע פעולה לא חוקית או מנוגדת לתנאי התקנון.
הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת אצל החברה, על פי שיקול דעתה של החברה.

7. חוסר זמני/ קבוע במלאי
המשתמש מודע ומסכים לכך כי על אף מאמצי החברה לוודא שהאתר עדכני בכל עת, לעיתים ייתכן שמוצרים מסוימים המופיעים באתר יאזלו מהמלאי אצל החברה והחברה אינה מתחייבת כי מוצר מסוים נמצא בכל עת במלאי. החברה אינה מבטיחה קיומו של מלאי מספק בכל העת, ואין להסתמך על כך.

8. מדיניות ביטולים והחזרות
8.1. מדיניות הביטול (החלה בקשר לכל מוצרים למעט תרופות וקנאביס רפואי), כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שתוקנו מכוחו ("דיני הגנת הצרכן") ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו. למרות האמור לעיל, לא ניתן לבטל הזמנה של תרופות, כמפורט בסעיף 8.4.3 להלן.
8.2. מטרת הוראות מדיניות זו להציג את התנאים להביא לביטול עסקאות רכישה של מוצרים אשר נרכשו אך ורק באתר האינטרנט של החברה וכן את אופן החזרת המוצרים שנרכשו.
8.3. בהחזרת מוצרים, כמו ביתר פעילותה, דואגת החברה לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות דיני הגנת הצרכן ונהלי משרד הבריאות.
8.4. ביטול עסקה
8.4.1. משתמש שבחר לרכוש מוצר (להלן: "הרוכש") באתר מחויב לבדוק את המוצר שרכש מיד עם קבלתו.
8.4.2. כל רוכש יהיה רשאי להחליף או להחזיר מוצר בהתאם להוראות מדיניות החזרת המוצרים הזו, חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "החוק") ונוהלי משרד הבריאות. 
8.4.3. למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרת המוצרים שהחוק ונוהלים שונים של משרד הבריאות אוסרים על החזרתם: 
(א) טובין פסידים, תרופות, תוספי תזונה (המהווים תכשיר כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] תשמ"א-1981), ציוד רפואי מתכלה, טובין שיוצרו בהתאמה אישית ובמיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה וכן תכשירים לאחר שנמסרו לחולה, מלבד במקרים של טעות במשלוח או תנאי הובלה לקויים.
(ב) ניתן להחזיר מוצר קוסמטי שנקנה ולקבל את התמורה ששילם בעבורו (בניכוי דמי ביטול על פי דין, ובלבד שאין מדובר במוצר פסיד או שאינו יוצר במיוחד ובאופן ייעודי עבור הצרכן). 
8.4.4. בהתאם לחוק, זכות הביטול תעמוד לרוכש למשך 14 ימים, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור בכתב על ביצוע העסקה ותנאיה, לפי המאוחר. על אף האמור, אנשים עם מוגבלויות, אזרחים ותיקים ועולים חדשים רשאים לבטל עסקה תוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, קבלת הנכס או המסמך המסכם את פרטי העסקה.
8.4.5. רוכש המבקש לממש זכות זו, נדרש להודיע לחברה על ביטול העסקה של רכישת המוצר ובה ימסור את הפרטים הבאים: שמו המלא, תעודת הזהות, שם המוצר, תאריך הרכישה, אמצעי התקשרות עימו וכן (להלן: "הודעת ביטול"). כמו כן, בכל מקרה של ביטול עסקה, יידרש הרוכש להציג לחברה בהודעת הביטול, בנוסף לפרטים שצוינו לעיל, גם העתק חשבונית, סרט קופה, או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם החברה או – ככל שהלקוח מציין שאינם בידיו, כל הוכחה אחרת, לשביעות רצון החברה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום. 
8.4.6. רוכש יעביר את הודעת הביטול בעל פה - בשיחת טלפון לשירות הלקוחות למספר 03-9616263 או באמצעות דף "צור קשר" באתר או באמצעות דוא"ל [email protected]
8.4.7. בביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה במוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה או כל הפרה אחרת מצד החברה באספקת המוצר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום נוסף.
8.4.8. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה בהתאם להוראות החוק. עלות ההחזרה של המוצר לחברה תחול על הרוכש ותשולם על ידו. 
8.4.9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את הרוכש אם הוחזר המוצר בהתאם לסעיף 8, כשהוא לא תקין, לא שלם או לאחר שנפגם. 
8.5. אופן החזרת התמורה. החזרת התמורה ששולמה עבור המוצר במקרה של ביטול עסקה תהיה בהתאם להוראות החוק, ובכפוף לתנאים הבאים:
8.5.1. ככל שדרשה זאת החברה - הציג הצרכן חשבונית, המעידים על ביצוע עסקת הרכישה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
8.5.2. החזרת התמורה תיעשה באופן שנעשה בו התשלום. כך למשל:
רכישה שבוצעה במזומן - החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן;
רכישה שבוצעה באמצעות שיק - אם נפרע השיק, החזרת התמורה כאמור תהיה במזומן תוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; 
רכישה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי - אם חויב כרטיסו של הצרכן תושב התמורה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי וככל שלא ניתן לזכות את כרטיס האשראי תושב התמורה במזומן; 
התמורה שתוחזר תהיה בגובה הסכום ששולם עבור המוצר שנרכש בניכוי דמי ביטול כדין. 
8.6. מועד החזרת התשלום יהיה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, כלומר במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר מ-14 (ארבעה עשר) ימי עסקים ממועד הביטול. 
8.7. איך ולאן מחזירים?
8.7.1. במקרה של החזרת המוצר, יש לפנות תחילה למוקד שרות הלקוחות, לצורך תיאום ההחזרה:
א. טל' 03-9616263 או בדוא"ל [email protected] 
ב. העברה אישית או ע"י שליח לכתובת: "טלפארמה עד הבית, רח' טוליפמן 7, בית פישמן רשתות, א.ת.ישן ראשל"צ.
8.7.2. על הלקוח לוודא שהמוצר הוחזר והועבר לטיפול מוקד שירות הלקוחות במספר 03-9616263 רוכש המעוניין בהחזרה ובביטול עסקה רשאי לפנות לחברה גם באמצעות עמוד "צור קשר", כמפורט לעיל.
8.8. ניתן להחזיר לבית המרקחת תרופות, תוספי מזון, מוצרי מזון או תכשירים רפואיים אך ורק בטרם יצא המשלוח לבית הצרכן או ככל שהמוצר לא נמסר ללקוח. לפי הנחיות משרד הבריאות, לא ניתן להחזיר תרופה או תכשיר לאחר שנמסרו ללקוח.

9. ייפוי כוח שליח החברה
כדי לקבל את משלוח התרופות שהזמנת, (בין אם מדובר על תרופות מרשם ובין אם מדובר על תרופות ללא מרשם), הנך מתחייב לייפות את כוחו של שליח החברה לאספקת תרופות מבית המרקחת טלפארמה מרח' טוליפמן 7, ראשל"צ. להורדת טופס ייפוי כוח: .https://www.epharma.co.il/pub/media/productfileupload/yepui-koh.pdf

10. תנאים לקבלת תרופות מרשם במשלוח למקום מגוריך
עפ"י הנחיות משרד הבריאות, ככל שהנך מזמין תרופות המחייבות מרשם ("תרופות מרשם") במשלוח למקום מגוריך, יחולו התנאים הבאים:
10.1. בעת ביצוע ההזמנה, עליך לשלוח לבית המרקחת העתק של המרשם המקורי או להעביר את המרשם האלקטרוני בדרכי התקשורת המפורטים בעמוד ההזמנות באתר לשם הכנת התרופה. 
10.2. בעת אספקת ההזמנה למקום מגוריך, הנך מתחייב לספק את מרשם הרופא המקורי עבור כל אחת מתרופות המרשם שהזמנת וכן להציג את תעודת הזהות שלך, כנגד קבלת התכשירים מהשליח, שיעבירם לבית המרקחת.
10.3. כמו כן, הנך מתחייב להימנע משימוש חוזר במרשם זה או להגישו לצורך ניפוק בבית מרקחת אחר. למען הסר ספק, הנך מצהיר שהובא לידיעתך ששליח החברה לא יוכל למסור לך את תרופות המרשם שהזמנת אם לא תספק לו את המרשמים המקוריים עבור כל תרופות המרשם למסירה לבית המרקחת וכן תציג לשליח את תעודת הזהות שלך. 
10.4. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שהוא במידה ולא תוכל לקבל את תרופות המרשם שהזמנת מכיוון שלא מסרת לשליח את המרשמים המקוריים והצגת את תעודת הזהות שלך לשליח, כנדרש על פי דין. כמו כן, הנך נדרש לאשר בחתימתך את קבלת המשלוח. 
10.5. למען הסר ספק, מסירת התרופה תתאפשר אך ורק למשתמש ששמו רשום על גבי המרשם ולא לכל אדם אחר אלא באמצעות יפוי כוח חתום על ידי המשתמש. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שהוא שיגרם ללקוח במידה ולא יהיה נוכח בעצמו בעת הגעת השליח לביתו במועד שתואם עמו והתרופה תוחזר לבית המרקחת. החברה תגבה תשלום נוסף מהמשתמש עבור שליחות נוספת ככל שתידרש. 
10.6. במסגרת הזמנה של תרופות מרשם ו/או של תרופות ללא מרשם ו/או קנאביס רפואי שניתנות למכירה רק בבית מרקחת, (המכונות OTC), רוקח ישאל את הלקוח מספר שאלות, ולפי תשובותיו של הלקוח, ייקבע האם ניפוק התרופה מחייב תשאול רוקחי או לא. במידה וניפוק התרופה מחייב תשאול רוקחי, יבוצע תשאול רוקחי באמצעות תקשורת SMS יזומה בין רוקח/ת מטעם טלפארמה לבין הלקוח. תקשורת כאמור תהיה בשעות הפעילות של התשאול הרוקחי של אותו היום או של יום העבודה שלמחרת. רק לאחר שנתקיים התשאול הרוקחי, יתאפשר ביצוע ההזמנה ואספקתה ללקוח. שעות פעילות התשאול הרוקחי הן בימים א-ה שעות: 17:00-09:00, ביום ו' שעות: 09:00 – 13:00.

11. ביטול אספקת מוצרים על-ידי טלפארמה
11.1. במידה ויתברר לטלפארמה כי אינה יכולה, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו, בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן, תהיה טלפארמה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.
11.2. במידה ובוטלה העסקה, כאמור לעיל, תשיב טלפארמה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

12. מידע באתר
12.1. באתר תמצא/י מידע המתפרסם על ידי טלפארמה ו/או ספקים ו/או גופים העובדים עימה, דוגמת כתבות, מאמרים, פרסומים וכיוצ"ב. אנו משקיעים מאמץ רב כדי לדייק באיסוף המידע. עם זאת, אנו מתנצלים מראש אם חלילה, נפלו בו בתום לב טעויות, שיבושים או אי-דיוקים.
12.2. המידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה, תרופות וטיפולים רפואיים ותרופתיים אינו מהווה עצה רפואית. לנוחיותך, תמצא באתר קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים. האתרים והמידע הכלול בהם אינם מתפרסמים על ידנו או על-ידי מי מטעמנו וטלפארמה אינה נושאת באחריות בגינם. 
12.3. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.

13. מדיניות פרטיות
השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
13.1. חברת טלפארמה פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("החוק"). על מנת לספק לך את השירותים, על החברה לאסוף עליך "מידע אישי" או "מידע" (כהגדרתו בחוק). מדיניות הפרטיות זו מתארת את סוגי המידע שאנו אוספים עליך, מטרות איסוף המידע והשימושים שיעשו בו, הגורמים שעמם החברה משתפת את המידע והאופן בו היא מגינה על המידע. 
13.2. אין עליך כל חובה חוקית למסור את המידע האישי שלך, אולם באם תימנע ממסירת פרטים אישיים מסוימים, ייתכן ולא נוכל לספק לך את המידע או השירותים המבוקשים על ידך.
13.3. החברה לא תעשה שימוש בפרטי המשתמש ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותך באתר למעט כאמור במדיניות זו. בכך שהנך גולש באתר ומשתמש בשירותי האתר, הנך מצהיר כי ידוע לך ואתה מסכים שהחברה תאסוף את המידע האישי שלך ותעשה בו את שימוש כמפורט להלן: 
(ג) בעת ביצוע הזמנה של מוצרי החברה, תידרש למסור לחברה פרטי זיהוי כגון שם, כתובת, טלפון, פרטי תשלום וכן את הפריטים שהנך מעוניין להזמין. החברה תשמור את היסטוריית ההזמנות שלך במערכת ההזמנות לצורך בירורים וטיפול בתקלות. 
(ד) בעת ביצעו הזמנה של תרופות תידרש להציג לחברה מרשם. החברה תשמור את המרשמים שלך בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 
(ה) כאשר אתה פונה שירות הלקוחות של החברה, כפי שנאמר בהודעת הפתיחה המוקלטת בעת פניה למוקד, השיחות בינך לבין נציג השירות של החברה מוקלטות לצורך בקרת איכות ושיפור השירות. 
(ו) החברה עשויה להידרש למסור את המידע שמסרת לה עפ"י דין ו/או לפי דרישה של רשות מוסמכת; 
(ז) החברה עשויה לעשות שימוש במידע שמסרת כדי למנוע הפרות של תקנון זה ו/או שימוש בלתי מורשה או בלתי חוקי באתר ו/או בשירותי החברה; 
(ח) החברה תשתמש בפרטי הקשר שלך לצורך תקשורת עם המשתמש לרבות משלוח הודעות שירות. 
(ט) שיתוף המידע עם צדדים שלישיים לצורך אספקת השירות: החברה עשויה למסור את חלק או כל המידע האישי שלך לגורמים הבאים, בכפוף להתחייבות גורמים אלו לעמידה בהוראות החוק והגנה על המידע האישי שלך: לספקי תשתית מחשוב לצורך שמירה וגיבוי של הנתונים וכן לצורך ביצוע עבודות פיתוח של פונקציות ושירותים נוספים באתר; לספקים המספקים את המוצרים שהזמנת לרבות חברות שילוח לצורך ביצוע משלוח ההזמנה עד למקום מגוריך; לחברות כרטיסי אשראי וסליקה לצורך ביצוע תשלומים; לגורמים אחרים המסייעים לחברה לספק לך את השירותים כאמור. כמו כן, החברה עשויה להעביר את המידע של לקוחותיה בין חברות שונות המוחזקות על ידי החברה ו/או על ידי בעלת השליטה בה וכן ליועציה לצורך ניהול עסקיה.
13.4. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה ו/או לספקים הזקוקים למידע לצורך מתן השירות ובכפוף לכל דין.
13.5. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש במהלך הגלישה, יישמרו במאגרי המידע של החברה ו/או של ספקי החברה המפעילים את אתר החברה עבורה. 
13.6. הנך זכאי לעיין בפרטי המשתמש שלך הרשומים במאגר/י המידע של החברה, וככל שמצאת כי אינם נכונים, שלמים, ברורים או מעודכנים - לבקש לתקן ו/או למחוק אותם. אם ברצונך לעשות כן, עליך לשלוח הודעה על כך בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected] והחברה תפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי החוק. ואולם, מובהר כי בכל מקרה מידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה וחובותיה - ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה עפ"י חוק.
13.7. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים לא מזהים שיופקו מהמידע שנמסר על ידי המשתמש לצורך עיבוד מידע סטטיסטי, בחינת דפוסי השימוש באתר כמו גם לצורך שיפור ותחזוקת האתר והשירותים, וכן מסירת מידע כאמור לגורמים אחרים.
13.8. ככל שהמשתמש "יסמן" אפשרות זו בתהליך ההרשמה לאתר, המשתמש מסכים לקבל דברי פרסומת ו/או מידע שיווקי מהחברה והוא מאשר לחברה לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת, על פי שיקול דעתה של החברה, הודעות בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מהקבוצה אליה משתייכת החברה.
13.9. מוסכם כי המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מקבלי הדיוור השיווקי של החברה ובמקרה כזה לא יישלחו למשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
13.10. המשתמש מתחייב לשמור את שם המשתמש והסיסמה האישיים שלו לכניסה לאתר ושימוש בו בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות ו/או כל פגיעה אחרת ו/או לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרמו עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית, לרבות עקב העברתו לצד שלישי. כמו כן, הנך אחראי להודיע לחברה לכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] בהקדם האפשרי ככל שהנך חושד שנעשה שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש והסיסמא האישית שלך כדי שהחברה תוכל לטפל בכך.

14. Cookies
14.1. האתר משתמש ב"קבצי עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע/ת כיצד לעשות זאת, יש לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את/ה משתמש/ת. ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם את/ה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדים שלישיים, המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת (להלן ("Cookies". תפקיד ה - Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. 
14.2. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל/י להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שבשימושך. לשם כך היעזר/י בקובץ העזרה של הדפדפן. ניתן למחוק את ה - Cookies במחשבך בכל עת. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה/י כן, רק אם את/ה משוכנע/ת שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה - Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל/י להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים. 
14.3. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. למדיניות הפרטיות של Google ראה: http://www.google.com/intl/en/privacy. שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies של גוגל, ככל שלא מותקן Cookies של גוגל על מחשבך, וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.
14.4. אנו משתמשים בקומבוקס כספק שירותי צד שלישי על מנת לספק את את שירותי התקשורת הדיגיטלית. למידע נוסף על אופן השימוש בקבצי Cookies והגנת הפרטיות ע"י קומבוקס לחצו כאן.

15. פרסומות של צדדים שלישיים
טלפארמה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן את/ה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממערכות המידע של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתר שבו צפית, בפרסומות שהוצגו ועל אילו פרסומות הקלקת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של טלפארמה.

16. אישור התקנון 
בעת ביצוע הרכישה, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר טלפארמה. כמו כן, מצהיר המשתמש שהוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד טלפארמה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות טלפארמה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

17. זכויות באתר
17.1. כל הזכויות בתכנים ובתמונות המופיעים באתר, אשר מקורם בחברה ו/או מטעמה ו/או שהועברו אליה , לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לחברה.
17.2. התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק ו/או לשכפל, ו/או להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה ו/או פרסום בדרך כלשהי, אלא בקבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומבעוד מועד.
17.3. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא הסכמת בעליהם, בכתב ומבעוד מועד. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם.
17.4. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ו/או לבטל לאלתר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, כל גישה של משתמש ו/או כל תוכן מהאתר, וזאת ללא צורך במתן נימוק או הסבר. משתמש לא יהיה רשאי לשוב ולהירשם לאתר תחת שם משתמש אחר במידה והחברה החליטה לחסום אותו.

18. הגבלת אחריות
18.1. כל טיפול ושימוש בתרופות, תוספי מזון או תכשיר רפואי מחייב היוועצות עם הרופא המטפל בטרם תחילת הטיפול ואף במהלכו. הנפקת תרופות מרשם תיעשה אך ורק בכפוף להצגת מרשם רופא ועל פי הנחיות הרופא שרשם את התרופה. יש לקרוא בעיון את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר, טרם השימוש בו. במקרים של תופעות לוואי בלתי רצויות, יש לחדול מהשימוש במוצר ולפנות מיד לרופא המטפל. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שיגרם ללקוח משימוש בתרופות, תוספי מזון או תכשיר רפואי בהתאם למרשם רופא ו/או למתווה טיפולי שניתן ללקוח על ידי הגורם הרפואי המטפל. כמו כן, החברה לא תישא בכל אחריות לשימוש בתרופות, תוספי מזון או תכשיר רפואי על ידי הלקוח שלא בהתאם להוראות הגורם המטפל ו/או לייעוץ הרוקחי שניתן ללקוח.
18.2. כל המידע אודות המוצרים המפורסמים באתר נמסר על ידי באחריות היצרן ו/או היבואן ו/או המשווקים בלבד והוא נכון למועד בו נמסר לידי החברה. החברה אינה אחראית על מידע זה. יתירה מכך, בשל מגבלות שונות המידע המפורסם הינו חלקי . לכן בטרם שימוש, חובה על המשתמש לקרוא היטב את פרטי המידע ו/או האזהרות המפורסם על גבי המוצר עצמו לרבות נתונים המופיעים על האריזה באשר לאלרגנים, רכיבים וסימן תזונתי וכו'. כמו כן, בטרם שימוש נדרש כל משתמש לוודא את ערכי המוצר המפורטים באתר לבין רכיבי המוצר עצמו.
18.3. השימוש וצריכה של מוצרים הנמכרים באתר נעשה על אחריותו של המשתמש בלבד.
למרות כל האמור בתקנון זה, סך כל אחריות טלפארמה בגין כל נזק אשר ייגרם לכל משתמש מוגבל למחיר המוצר נשוא העילה אשר הקימה אחריות כאמור.

19. סמכות שיפוט
על סעיפי תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט תהא נתונה לבתי המשפט של תל אביב-יפו.

20. שירות לקוחות
בכל שאלה לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני [email protected] או בטלפון 03-616263, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-18:00.
************************************
aaa